Articles with ubezpieczenia mienia w podstawowym wariancie ochrania naszą posesję

O czym należy pamiętać przed zakupem polisy mieszkaniowej?
O czym należy pamiętać przed zakupem polisy mieszkaniowej?

O czym należy pamiętać przed zakupem polisy mieszkaniowej?

Dzięki polisie mieszkaniowej możemy ubezpieczyć trzy podstawowe elementy naszego mienia takie jak elementy stałe, ruchomości domowe oraz mury. Elementy stałe należy do szerokiej kategorii mienia. Pod tym pojęciem zawarte są meble w zabudowie, szafy oraz elementy składowe instalacji elektrycznej i gazowej. Do elementów stałych zalicza się również okna, drzwi, parapety, kominki, piece, a także cały sprzęt AGD/RTV, który jest zamontowany w naszym domu. Z kolei mury stanowią nierozerwalną część domu. Należy zaliczyć do nich fundamenty domu, ściany oraz poszycie dachu. Mury to inaczej elementy konstrukcyjne, które są zamkniętą przestrzenią idealnie nadającą się do zamieszkania. Z kolei ruchomości domowe stanowią wyposażenie domu. Listę przedmiotów, jaką możemy zaliczyć do ruchomości, jest naprawdę szeroka. Można do nich zaliczyć gotówkę, książki, płyty, cenne obrazy, dywany, ubrania, naczynia, a także sprzęt elektroniczny jak laptopy, czy sprzęt muzyczny.

Jaka jest różnica pomiędzy mieniem ruchomym a elementem stały

Towarzystwa Ubezpieczeniowe pod pojęciem mienia ruchomego rozumieją wyposażenie nieruchomości, którą bez żadnego problemu można wynieść z jej obszaru oraz takiej, której nie trzeba demontować przy pomocy siły lub innych narzędzi. Z kolei elementy stałe to pewien rodzaj mienia ruchomego, który można swobodnie wynieść z nieruchomości, natomiast jego demontaż wymaga użycia odpowiedniej siły. Do elementów stałych należy zaliczyć wyposażenie wewnętrzne nieruchomości oraz wszystkie elementy zewnętrzne jak piorunochron.

Jakiego mienia nie obejmuje polisa ubezpieczeniowa?


Nie wszystkie przedmioty, które znajdują się w domu, można włączyć do ubezpieczenia mienia (więcej informacji: https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia/). Wśród wyłączeń należy zaliczyć broń palną, rękopisy, część ruchomości, którą przechowujemy poza miejscem zamieszkania, niektóre działa sztuki, przedmioty, które pożyczyliśmy od naszych gości, mienie znajdujące się na posiadłości lub pojazdy mechaniczne znajdujące się na terenie posiadłości. Istnieje pewnego rodzaju minie, które wymaga ubezpieczenia opartego na specjalnych zasadach. Chodzi tu przede wszystkim o przedmioty niezwykle wartościowe jak antyki, akcesoria o wartości artystycznej lub zbiory kolekcjonerskie. W pierwszej kolejności należy uzyskać wycenę rzeczoznawcy, aby w dalszej kolejności myśleć o podpisaniu umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na zakup polisy.